Registerkort Nr I01

1886 Minnessten över Gotlands regementes Lina kompani (I 18) i Vallstena

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  780 m S om Vallstena kyrka
GPS-angivelse:                      N57°36’9.78″ E18°38’16.88″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Lina kompani: (Hörsne, Bara, Gothem och Norrlanda socknar) ingick i Gotlands Nationalbevärings Norra bataljon som hade sin exercisplats på Vallstena rum åren 1811 -1886

 Ägare
Namn:                                        Vallstena Hembygdsförening
Mail-adress                              carin@kahlbom.com

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Stenen är av granit, 3,75 m hög, 0,65 m bred och 0,5 m tjock
Vid Vallstenarum, eller Hägvaldsrum som vissa kallar det, hade Norra bataljonen av Gotlands nationalbeväring sin övningsplats 1813-1886. Vallstena hembygdsförening reste 1. Oktober 1932 en minnessten över detta. Den avtäcktes av militärbefälhavarens adjutant kapten Bengt Lindwall. 1999 pryddes stenen med en minnesplatta över f.d kaptenen Göran von Löwenadler (1776-1826). Denne var officer i bl.a. Lina kompani innan han blev ”Captaine” vid Kungliga Gotlands nationalbeväring. I den södra delen av Vallstenarum hade även Lina kompani av Gotlands nationalbeväring sin exercisplats.
Text: VALLSTEINS RÄUM, ÖVNINGSPLATS FÖR NORRA BATALJONEN AV GOTLANDS NATIONALBEVÄRING 1813-1866
På baksidan ”HEMB.F RESTE STENEN 1932”och på stenfoten ”HEMBYGDSF SATTE STENEN 1932”
Text på minnesplattan under en vapensköld: TILL MINNE CAPITAINEN VID KONGL GOTLANDS NATIONALBEVÄRING 1815-1826 GÖRAN CARL von LÖWENADLER * 1776 † 1826
DELTAGIT I STRIDERNA VID STRALSUND 1812 FREDRIKSTAD3-4/8, KJÖLBERGS BRO 8-9/8 1814
LÖWENADLERSKA SLÄKTFÖRENINGEN DONAVIT
LEIF R ERHARDT SCRIPTIS
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten