Registerkort Nr H06

Minnessten över Staby skvadron vid Smålands husarregemente

Län                                            Kalmar

Kommun (motsv)              Högsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid f d Staby gästgivargård S Högsby
GPS-angivelse:                    57°9’10.47″N 16°2’20.42″E

Inventerad
Namn:                                       Carl-Gustaf Petersson, Eibert Einarsson
Datum:                                      2016-10-14

Historia
Regementet har sitt ursprung i en ryttarfana, vilken 1543 sattes upp i Kronobergs– och Kalmar län. Ytterligare småländska fanor uppsattes därefter, vilka senare organiserades som kompanier. Från 1628 organiserades dessa till ett regemente om åtta kompanier, med Per Brahe som dess regementschef. I 1634 års regeringsform omnämns förbandet som ”Smålands- och Ölands ryttare”, men omtalades oftast som enbart ”Smålands ryttare”. Regementet blev indelt 1684, och benämndes från samma tid som Smålands kavalleriregemente. År 1709 föll hela regementet i fångenskap i samband med Kapitulationen vid Perevolotjna, men kom att återuppsättas samma år i Sverige igen.
År 1801 ändrades regementets namn till Smålands lätta dragonregemente, vilket 1806 förkortades till Smålands dragonregemente. År 1812 blev en del av regementet självständigt under namnet Smålands dragonregementes infanteribataljon (senare Smålands grenadjärkår (I 7), som jämte Blekinge bataljon (I 30) blev ursprunget till Karlskrona grenadjärregemente (I 7)). R
esterande del av regementet, som var indelt i östra Småland, förblev kavalleri och fick 1822 sitt slutliga namn, Smålands husarregemente.
Genom 1925 års försvarsbeslut beslutades att Smålands husarregemente skulle avvecklas den 31 december 1927. Detta föranledde en berömd kommentar av Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: Bort rida Smålands ryttare. Det förflutnas skuggor jaga förbi. Kvar står ministären Sandler och myser i solskenet. Från den 1 januari 1928 övergick regementet till Avvecklingsorganisation, vilken verkade fram till 31 mars 1928.

 Ägare
Namn:                                        Kalmar läns museum (troligtvis)
Adress:                                      Skeppsbrogatan 51, 31 21 Kalmar
Tfnnr:                                         0480-45 13 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Staby skvadron, Föreningen Smålands husarer c/o Monica Arvidsson
Adress:                                      Ramsövägen 84, 383 92 Mönsterås
Telefon:                                     0499-123 48
Mail-adress:                             cebertil.arvidsson@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av småländsk granit restes den 5 november 1933 av Föreningen Smålands husarer. Stenen flyttades i samband med den senaste renoveringen
Stenen har huggits av Oskar och Georg Högström, Mariannelunds stenhuggeri
Text under skvadronsmärke: HÄR SAMLADES OCH ÖVADES STABY SKVADRON AV KUNGL SMÅLANDS HUSARREGEMENTE UNDER 1700 OCH 1800 TALEN
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten