Registerkort Nr H01

Minnessten över slaget vid Ryssby 1611

Land                                                KalmarH01

Kommun                                       Kalmar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                          Ryssby hembygdsgård, Rockneby
GPS-angivelse:                             56°47’53.07″N 16°21’5.42″E

Inventerad
Namn:                                               C-G Petersson
Datum:                                              Maj 2016

Historia
Slaget vid Ryssby var en episod under Kalmarkriget och var den andra sammandrabbningen mellan Karl IX:s och Kristian IV:s härar. Det ägde rum vid Ryssby i Småland. Efter slaget vid Kalmar och det svenska uppgivandet av Kalmar slott efter belägringen av Kalmar hotade den dansk-norska flotta den svenska armén i Kalmarsund, samtidigt som Kristian IV ryckte fram den 23 juli mot det svenska lägret i Pertorp. Karl IX slog till reträtt och gick en dagsmarsch bort till det tidigare lägret i Ryssby under natten mot den 24 juli. Kristian IV anföll Ryssby en andra gång den 20 augusti för att kunna ta sig längre in i övre Sverige.

Ägare
Namn:                                            Ryssby Hembygdsföreningen, ordförande: Eivorth Enarsson
Adress:                                           Ryssbyvägen 1,  395 94 Rockneby
Tfnnr:                                              070-6935631
Mail-adress                                   mg.e.enarsson@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         Inga kostnadsbehov
Renovering (vid behov):          Ej behov

Vårdare
Namn:                                              Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit invigt 2011-08-21 av Ryssby hembygdsförening till minne av Kalmarkriget 1611.
Initiativtagare: Göte Bergqvist, Kjell Knutsson, Jarl Nilsson, Karl-Erik Svensson och Ingmar Alriksson
Konstnär: Ingmar Alriksson lät framställa skylten.
Text: RYSSBY SKANS VAR UNDER ALMARKRIGET 1611 – 1613 EN MILITÄR BEFÄSTNING OCH KUNGLIGT HÖGKVARTER
Informationsskylt:  Nej

C G Pettersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten