Registerkort Nr G01

1612 Minnessten över försvaret av Blädinge svedja 

Län                                          Kronoberg

Kommun (motsv)             Alvesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                70 m SV Blädinge kyrka invid vägens västra sida
GPS-angivelse:                  56°50’51.34″N 14°31’51.08″E

Inventerad
Namn:                                     Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                     2017-09-24  

Historia
Denna olyckliga strid, som slutade med allmogehärens undergång och bygdens fullständiga förhärjning, betecknar slutet på ett sekellångt krigstillstånd för Värendsbygden.
Det sista anfallet på Värend skedde i januari 1612. I stark vinterköld gick fienden den 21 januari över gränsen. Då danskarna kommit till Gottåsa har troligen en avdelning sänts norrut på den gamla genvägen mot Alvesta för att plundra och skövla, under det att huvudstyrkan tagit av mot Växjö. I närheten av Blädinge kyrka stötte den mindre avdelningen på en stark bondevakt, bestående av bönder från Blädinge, Slätthög och Mistelås.
Det blev en häftig strid, som slutade med böndernas fullständiga nederlag. De flesta av dem stannade på valplatsen.
Striden vid Blädinge har varit helt och hållet okänd för de författare som sysselsatt sig med studiet av Kalmarkriget. Inte ens någon tradition om det har bevarats till vår tid.

Ägare
Namn:                                 Blädinge hembygdsförening, Erik Östergren
Adress:                               Katåsen  1, 342 52 Vislanda
Tfnnr:                                   070-667 72 42
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år                  –
Renovering (Vid behov)   –

Vårdare
Namn:                                 Ägaren

Övrigt
Minnesstenen är nära två och en halv meter hög och består av grå granit. Kostnaderna för den täcktes till större delen av frivilliga bidrag från sockenborna. På framsidan är överst skulpterat Gustav II Adolfs vapen, en krona, genom vilket går ett svärd och spira. Därunder står årtalet 1612.
Text: DENNA STEN RESTES 1937 TILL MINNE AV DE ALLMOGEMÄN SOM I JANUARI 1612 STUPADE VID BLÄDINGE SVEDJA VID FÖRSVARET AV HEMBYGDEN.
Nederst på stenen står initialerna N.A.H., vilket betyder Norra Allbo hembygdsförening, som genom resandet av minnesstenen åter visat sin stora kärlek till hembygdens minnen.
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten