Registerkort Nr FI96

1808 Minnessten över striderna vid Mänkijärvi 

Land                                             Finland

Kommun (motsv)                  Alajärvi

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Menkijärvi flygfält, Menkijärventie 1097
GPS-angivelse:                          N62°57’0.51″ E23°31’3.24″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia
I samband med slaget vid Ruona (se FI 49) uppstod stridigheter vid Menkijärvi där bland andra Tohmajärvi kompani ur Karelska jägarkåren var insatta.

Ägare
Namn:                                           Alajärvi stad
Adress:                                          Alva Allon tie 1, 629 00 Alajärvi
Tfnnr:
Mail-adress                                  kirjaamo@alajarvi.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnessten för de stupade i ”Slaget vid Mänkijärvi” den 1 september 1808 på Menkijärvi flygplats.
Text: MÄNKIJÄRVEN TAISTELU 1.9.1808
BLIXT JOHAN, MUNTER PÅL, FLIMCK CARL 1773, PARD STAFFAN 1785, FÄLT LARS, STOCK BENGT 1782, KANT ADAM 1776, STRÖM PÅHL 1772, KOPP PÅL 1782, TOPP ADAM 1775
TOHMAJÄRVEN KOMPPANIA
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten