Registerkort Nr FI92

1808 Minnessten över slaget vid Isoluoto, Gustavs

 Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Gustavs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    6 km SO Gustavs, i vägkorsningen Länsikyläntie-Rannantie
GPS-angivelse:                       N60°30’13.66″ E21°25’23.78″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-05-10

Historia
Den ryska flottan hade fått förstärkningar efter den svenska förlusten vid Sandöström. Svenskarna var tvungna att hålla vattnen i norr för att inte den ryska flottan skulle kunna hota den svenska huvudarmén som stred i Österbotten. Vid rapporten att ryska segelfartyg hade siktats utanför Nystad, sände Johan Ludvig Brant 35 kanonslupar att säkra vattnen norr om den åboländska skärgården.
Den 30 augusti mötte man en rysk flotta på 20 kanonslupar och 4 kanonjollar, och en sextimmars artilleriduell upptogs. Trots svåra skador lyckades den svenska flottan, med hjälp av vinden, få övertaget. Den ryska flottan flydde söderut mot Åbo, svenskarna följde hack i häl. Efterföljandet måste dock avbrytas vid nattens ankomst. Grönviksund var en stor svensk seger som stoppade den ryska offensiven norrut.

 Ägare
Namn:                                       Gustavs kommun (Kustavin kunta)
Adress:                                      Keskustie 7, Fi-233 60 Gustav
Tfnnr:                                        +358 28426600
Mail-adress                              kustavi@kustavi.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke över sjöstriderna i vid Isoluoto, Grönvikssund uppsatt år 2008 av Gustavs kommun
Konstnär Eero Auvinen och Antti Vaalikivi
Text: SUOMEN SOTA 1808-1809 , MERELLÄ. ISOLUODON TAISTELU 30.8.1808. KUSTAVIN KUNTA 2008
(FINSKA KRIGET TILL SJÖSS 1808-1809. SLAGET VID ISOLUOTO 30.8.1808. GUSTAFS KOMMUN 2008)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten