Registerkort Nr FI91

1808 Minnessten över slaget vid Lappfjärd 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kristinestad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Väster korsningen Södra Lappfjärdsvägen – Kyrktået
GPS-angivelse:                     N62°14’44.15″ E21°31’14.53″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2024-06-02

Historia
Slaget vid Lappfjärd var ett slag under finska kriget 1808–1809. Slaget stod mellan svenska och ryska styrkor den 29 augusti 1808 vid Lappfjärd. Runt 4000 svenskar ledda av generalmajor Ernst von Vegesack besegrade då omkring 1600 ryssar under överste Bibikov.
Deltagande förband: Hälsinge regemente, Björneborgs regemente, Upplands regemente, lantvärn och skvadron ur Lifgardet till häst.

Läs mer: https://www.kristinestadshistoria.fi/?page_id=16089

Ägare
Namn:               Kristinestads stad
Adress:              PB 13, 641 01 Kristinestad
Tfnnr:                +358 6 22 16 200
Mail-adress     kristienstad@krs.fi

Vårdare
Namn:               Ägaren

Minnesmärket
Den 29 augusti 1908 restes minnesstenen i närheten av Lappfjärds kyrka. Det gjordes då Finland var en del av Ryssland och man kan anta att minnesstenen var en protest mot förryskningen av Finland. Den skulle därför ha tillverkats i smyg och förvarats i ett härbre i närheten. Den sattes upp i all tysthet om natten på en stor natursten som låg på Josef Ingves mark.
Text: 18 29/8 08 – 19 29/8 08
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten