Registerkort Nr FI89

1808 2 minnesstenar över slaget vid Nummijärvi, Kauhajoki 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kauhajoki

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Sten 1 250 m N kyrkan längs väg 6700                                                                                                               Sten 2 1,4 km N kyrkan längs väg 6700
GPS-angivelse:                          Sten 1 N62°17’26.50″ E22°26’33.32″
Sten 2 N62°17’51.90″ E22°26’9.67″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2024-06-01

Historia
Slaget vid Numijärvi var en strid mellan svenska och ryska styrkor som utkämpades den 28 augusti 1808 under Finska kriget vid Nummijärvi by, vid vägen mellan Tavastkyro och Kauhajoki i Korsholms härad i Vasa län.
En svensk styrka under överstelöjtnant Carl von Otters befäl hade i augusti 1808 grupperat vid Nummijärvi strax norr om den förbiflytande Levasjoki och huggit ner skogen framför fronten samt slog segerrikt tillbaka de av Usjakov anförda ryssarnas anfall den 28 samma månad.
Deltagande förband var en skvadron ur Nylands regemente, 5.kompaniet ur Österbottens regemente, Vasa landtvärn och II.bat ur Björneborgsregemente.

Ägare
Namn:               Kauhajoki stad
Adress:              PL 500, 61801 Kauhajoki
Tfnnr:
Mail-adress     kirjaamo@kauhajoki.fi

Vårdare
Namn:               Se ovan

Minnesmärket
Sten 1
Text:  1808
Informationsskylt: Ja
Sten 2 Restes 1938
Text: V 1808 NUMMINJÄRVIN TAISTELUSSA KAAATUNEET MAANPUOLUSTAJAT LEPÄÄVÄT TÄSSÄ. KAIKKI PUOLESTA SYNTYMÄMAAN
(V 1808 FÖRSVARARE SOM FÖLL I SLAGET OM NUMMINJÄRVI VILAR HÄR. ALLA FÖLL FOSTERLANDET)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten