Registerkort Nr FI70

1808 Två minnesstenar över slaget i Siikajoki 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Siikajoki

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Söder Siikajoki kyrka
GPS-angivelse:                          N64°50’10.04″ E24°44’12.74″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-08

Historia
Slaget vid Siikajoki var ett slag under Finska kriget 1808-1809. Slaget utkämpades mellan svenska och ryska trupper den 18 april 1808 vid Siikajoki, nära Uleåborg i Finland. Under det Finska krigets första skede 1808 beslutar den svenske befälhavaren Wilhelm Mauritz Klingspor att retirera norrut från södra Finland för att hinna få mer svensk trupp via Torneå och också på grund av hotet från Danmark. Närmast föregående slag utkämpades vid Pyhäjoki två dagar tidigare, där finske generaladjutanten greve Löwenhielm tillfångatagits av ryssarna. Direkt därefter utnämndes Carl Johan Adlercreutz till hans efterträdare.
När Georg Carl von Döbelns trupp ska korsa älven Siikajokis is hinner de ryska styrkorna ifatt svenskarna. von Döbeln går först till motanfall men beordras dra sig tillbaka. Då blottar de ryska styrkorna sin center och den nyutnämnde generaladjutanten Carl Johan Adlercreutz beordrar snabbt anfall igen och ryssarna slås. Slaget vid Siikajoki beskrivs i dikten ”Adlercreutz” i Runebergs epos Fänrik Ståls sägner. Nylands infanteriregemente utmärkte sig vid slaget vid Siikajoki varför Siikajokikorset får bäras av soldater vid Nylands brigad efter genomförd rekryttid.

Ägare
Namn:               Brahestads församling
Adress:              Sovionkatu 1, 921 00 Brahestad
Tfnnr:                +35882132610
Mail-adress     raahen.seurakunta@evl.fi

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Sten 1: Den runda stenen skapades av Matti Visanti och avtäcktes den 26 augusti 1934
Text: Siikajoki 1808
Sten 2:
Text: Siikajoen taistelussa v 1808. Kaatuneille sotilaille (Slaget vid Siikajoki år 1808. För stupade soldater)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten