Registerkort Nr FI65

Minnessten över Finska kriget  1808i Vasa 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Vasa

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       40 m NV korsningen Postgatan-Östra Långgatan
GPS-angivelse:                          N63°4’25.11″ E21°43’31.57″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Slaget vid Vasa var ett slag under finska kriget (1808–1809).
När Carl Johan Adlercreutz 1808 fortsatte sin sommaroffensiv fann han ett ypperligt tillfälle att omringa den ryska huvudarmén vid staden Nykarleby. När den svenska offensiven påbörjades på midsommaraftonen hade den ryska armén redan evakuerat staden och dragit sig tillbaka till Vasa där en annan svensk styrka om 2230 man, under Johan Bergenstråhle, samtidigt landsteg för att befria Vasa. Deltagande enheter kom från Västerbottens regementes södra bataljon och vargering, Jämtlands infanteriregemente, Jämtlands hästjägare, Svea artilleriregemente med servis ur Hälsinglands och Västerbottens regementen. Adlercreutz hade glömt bort denna landstigning och hjälpte därför inte Bergenstråhle på något sätt. Efter hårda gatustrider lyckades 1 665 man fly norrut och ansluta sig till huvudarmén i Nykarleby. Bergenstråhle själv, med 16 officerare och 250 soldater, tillfångatogs av ryssarna.
Efter striderna straffade ryssarna invånarna i Vasa för deras förmodade hjälp till svenskarna. Staden plundrades i flera dagar, under vilka några stadsbor dödades.

Ägare
Namn:                                      Vasa stad
Adress:                                     PB 3, 65101 Vasa
Tfnnr:                                       +358 6 325 1111
Mail-adress                             registraturen@vasa.fi 

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Avtäckningen med militära festligheter genomfördes den 24 juni 1935. I evenemanget deltog bland andra Vita gardets hederskompani och representanter för svenska armén. Platsen för minnesstenen på Postgatans högsta punkt är mitt i frontlinjen av slaget 1808.Monumentet ritades av stadsarkitekten Einar Serenius (1900-1974) och dess bronsmönster av guldsmeden Yrjö Sundqvist (1891-1942). Monumentet är gjort av Kurikas rödaktiga granit, måtten på tvärsnittet är 80×80 cm och höjden är 5,2 m. Monumentet avtäcktes den 24 juni 1935.
Text: På södra sidan: Mellan Sveriges och Österbottens vapen står det 1808.
På västra sidan motsvarande text på finska.
På östra sidan på en bronsplatta: TILL ÄRA ÖVER DE KRIGSMÄN FRÅN SVERIGE OCH FINLAND SOM DEN 25 JUNI 1808 KÄMPADE OCH FÖLLO PÅ DETTA SLAGFÄLT I STRID MOT RYSK ÖVERMAKT OCH TILL MINNE AV DE VID VASA STADS PLUNDRING DRÄPTA MEDBORGARNA.
På norra sidan förbandsknappar för Västerbottens regemente, Hälsinge regemente, Svea artilleriregemente, Jämtlands infanteriregemente och Jämtlands hästjägare. Dessutom knappen för Norrbottens regemente vilket är fel, de fanns inte 1808.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten