Registerkort Nr FI61

Minnesmärke över landstigningen 1808 vid Helsinge, Tövsala

 Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Tövsala (Taivassalo)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   10 km NV korsningen väg 196 och 192
GPS-angivelse:                      N60°36’21.64″ E21°26’12.99″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-05-10

Historia
Landstigningen vid Helsinge ägde rum mellan 26 och 28 september 1808 under Finska kriget mellan Sverige och Ryssland, och som var en del av striderna i Åbo skärgård. Gustav IV Adolf planerade en stor landstigning vid Åbo, med en armé på 8 000 man. På grund av svåra väderförhållanden tvingades överste Anders Fredrik Skjöldebrands styrka att återvända till Sverige. Den andra styrkan på 3 400 man under befäl av överstelöjtnant Gustaf Olof Lagerbring landsteg vid byn Helsinge i Tövsala, men fick efter tre dagars strider dra sig tillbaka till Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Tövsala kommun
Adress:                                      Keskustie 9, 233 10 Taivassalo
Tfnnr:                                        +358 2 840 2000
Mail-adress                              –

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke över landstigningen i Helsinge uppsatt år 2008 av Tövsala kommun
Konstnärer Eero Avinen och Antti Vaalikivi
Text: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ, HELSINGIN KYLÄN MAIHINNOUSUTAISTELU
26.-28.9.1808. TAIVASSALON KUNTA 2008
Informationsskylt Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten