Registerkort Nr FI60

Minnesplatta över landstigningen 1808 vid Varanpää i Lokalax

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Nystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Kivistontie, 280 m öster om Lokalax kyrka
GPS-angivelse:                      N60°40’54.65″ E21°28’13.38″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-05-10

Historia
Strid den 17-18 september 1808 mellan de svenska landstigningstrupperna och de ryska försvarstrupperna vid Lokalax by, Finland. Striden resulterade i en rysk seger. Den svenska befälhavaren var Albrekt von Lantinghausen.
Då företaget, till följd av truppernas dåliga utrustning, misslyckades, och Gustaf IV Adolf tycktes vilja kasta skulden på överbefälhavaren, nedlade von Lantingshausen sitt befäl och begärde avsked från alla sina militära tjänster. Efter statskuppen 1809 utnämndes han till överstallmästare hos drottningen och förordnades 1815 till överhovjägmästare.

Ägare
Namn:                                        Nystad
Adress:                                      Välskärintie 2 C, PL 20, 235 01 Nystad
Tfnnr:                                        +358 2 845 151
Mail-adress                              yhteispalvelu@uusikaupunki.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattan ritad av Eero Avinen och Antti Vaalikivi sattes upp 2008.
Text: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ, VARANPÄÄN NIEMIN MAIHINNOUSUTAISTELU
17-18.9 1808. UUSIKAUPUNKI 2008.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten