Registerkort Nr FI58

Minnesplattor över sjöstriderna 1808 vid Sandö och Tavastskär-Tallholm vid Karuna kyrka

 Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Sagu (Sauvo)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Karuna kyrka, ca 12 km SV Sagu
GPS-angivelse:                       N60°16’8.02″ E22°32’39.47″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-05-09

Historia
Om sjöstriderna vid Sandöström läser ni på registerkort 57.
Före striderna vid Sandöström skulle svenska styrkor hindra den ryska flottan från att rycka fram till Finlands västkust. Detta hade redan försökts i striderna vid Tallholm den 21 juli. Svenskarna uppförde ett kanonbatteri på ön Rövarholm i sundet mellan Sandö och fastlandet, där flottan grupperade. Ryssarna hade däremot lagt till på Kemiö och understödde sin flottstyrka med kanoner från land.

Ägare
Namn:                                        Sagu kommun
Adress:                                       Vahtistentie 5, 215 70 Sauvo
Tfnnr:                                         +358 24 744 100
Mail-adress                               sauvon.kunta@sauvo.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattorna ritade av Eero Avinen och Antti Vaalikivi sattes upp 2008.
Text: Minnesplatta 1: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ (Finska kriget 1808-1809 till sjöss.) SANDÖN TAISTELU 2.8.1808 (Drabbningen vid Sandöström 2.8.1808.) SAUVON KUNTA (Sagu kommun). KARUNAN KYLÄYHDISTYS RY 2008(Karuna bygdeförening 2008)
Minnesplatta 2: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ (Finska kriget 1808-1809 till sjöss.) TALLHOLMEN TAISTELU 21.7.1808 (Drabbningen vid Tallholmen 21.7.1808.) SAUVON KUNTA (Sagu kommun). KARUNAN KYLÄYHDISTUS RY 2008 (Karuna bygdeförening 2008)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten