Registerkort Nr FI52

Minnesmärke över överste Herman Fleming 1808 i Brahestad 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Brahestad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       30 m S Brahestad kyrka
GPS-angivelse:                          N64°41’19.31″ E24°28’43.93″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-09

Historia
Slaget vid Pyhäjoki var ett slag under finska kriget 1808–1809. Slaget stod mellan svenska och ryska styrkor den 16 april 1808 vid Pyhäjoki, ca 25 km SSV Brahestad. Rysk seger.

Ägare
Namn:                                         Raahen seurakunta (Brahestads församling)
Adress:                                       Sovionkatu 1, 92100 Raahe
Tfnnr:                                         +358 8 213 2610
Mail-adress                              raahen.seurakunta@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
I kyrkparken finns minnesmärken från tre krig varav ett för slaget vid Pyhäjoki den 16 april 1808. Där sårades översten Herman Fleming, som fyra dagar senare dog i militärsjukhuset i Brahestad. Han var född den 12 maj 1763 och blev knappt 45 år gammal.
Text: HÄR GÖMMES STOFTET AF K. SVENSKA ÖFWERSTEN OCH RIDDAREN FRIHERRE HERMAN FLEMING. FÖDD D. 12 MAII 1763. SÅRAD I SLAGET I PYHÄJOKI D. 16 APRIL 1808. DÖD I BRAHESTAD D. 20 APRIL. HULD MAKA LADE STENEN.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten