Registerkort Nr FI36

Minnesrelief över von Döbeln i St Michel

Land                                         Finland

Kommun (motsv)              St Michel

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Porrasalmenkatu 35, Mikkeli
GPS-angivelse:                   61°41’26.9″N 27°16’35.4″E

Inventerad
Namn:                                      Elisabeth Goldstein
Datum:                                     2019

Historia
Georg Carl von Döbeln, född 29 april 1758 på Torpa gård i Segerstads socken, Västergötland, död 16 februari 1820 i Stockholm, var en svensk friherre, generallöjtnant och framförallt känd för sina insatser på den svenska sidan i det finska kriget.

 Ägare
Namn:                                       St Michels kommun
Adress:                                      Raatihuoneenkatu 8-10, 50101 S:t Michel
Tfnnr:                                        015-1941
Mail-adress                             kirjaamo@mikkeli.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesrelief av brons uppsatt år 2017-06-13
Konstnär: Sofia Saari
Text: Ingen
Informationsskylt: Ja

Elisabeth Goldstein
Chef SvMM inventeringsgrupp