Registerkort Nr FI17

1741 Minnesmärke över slaget vid Villmanstrand/Lappenraanta

 Land                                        Finland

Kommun (motsv)               Villmanstrand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Omedelbart söder Villmanstrands fästning, på västra sidan av Kristiinakatu, 50 m norr dess korsning med Vallikatu
GPS-angivelse:                      N61° 3’46.41″ E28°11’1.90″

Inventerad
Namn:                                       Otto von Krusenstierna
Datum:                                      2018-05-17

Historia
Slaget vid Villmanstrand var en strid som utspelade sig under Hattarnas ryska krig den 23 augusti 1741 då ryska styrkor, under ledning av general Peter von Lacy, stormade Villmanstrand. Striden inleddes runt klockan två på eftermiddagen men redan klockan fem drog sig svenskarna tillbaka. Totalt förlorade Sverige 2 000 man i dödade och sårade samt 1 000 tillfångatagna. Bland dessa fanns general Carl Henrik Wrangel. Ryssarna förlorade 2 400 man.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Villmanstrands kommun
Adress:                                       PL11: 531 01 Lappeenranta
Tfnnr:                                         + 358 (0) 56161
Mail-adress                              kirjaamo@lappenraanta.fi

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket ursprungligen en upprättstående trästock (Virstantolppa) från 1741 kompletterades 1818 med fundament och en 130 cm hög sockel (185 x 185 cm) av fyrhuggna stenar, 1924 med koppartäckt tak krönt med en fackla uppburet av fyra ca 1,4 m höga pilastrar och 1949 med en 12,5 x 22 m stenplatå av huggna stenar av granit. En minnesplatta av brons på sockelns framsida och två mindre minnesplattor på baksidan. På ömse sidor
om sockeln ett 12 cm kanoneldrör (skadade bakstycken).
Text: Stora minnesplattan på framsidan ej översatt.
Övre på baksidan i svensk översättning: PÅ DENNA PLATS ”LAPPENS GRÄSMATTA”, MAJOR JUHANA HENRIK FIEANDT, VINTERKRIGARE, FÖRSVARARE AV KAJAANI SLOTT. FÖRFADER TILL FAMILJEN VON FIEANDT
Nedre på baksidan i svensk översättning: VIRSTANTOLPPA ÄR FRÅN 1741, STENBROTTET RUNT 1818, TAKET FRÅN 1924 OCH BASEN FRÅN 1949
Informationsskylt: Nej

Otto von Krusenstierna
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten