Registerkort Nr. FI169

1940-44 Svensk soldatgrav (Ericsson) på Malms kyrkogård i Helsingfors 

Land:                              FinlandFi48

Kommun (motsv):   Helsingfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:        Malms kyrkogård
GPS-angivelse:           N 60°14’12.04″ E 25° 1’50.28″

Inventerad
Namn:                             Claes och Eva Grafström
Datum:                            2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:                                  Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:                                 Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:                                   +01019-0072
Mail-adress:                        virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                –
Renovering (vid behov): –

Fi48-51bVårdare
Namn:                                  Malms kyrkogård
Adress:                                 Malms kyrkogårdsväg, 00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:                                   +358 9 23402850
Mail-adress:                       malmi.hsrky@evl.fi

Övrigt
Sven Eric Ericssons hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav 218b i gravkvarter 71. Liggande gravsten.
H 70 cm , b 50 cm , d 10 cm.
Text: SOTAMIES SVEN ERIC ERICSSON
* 7.1 1922  † 11.9 1944
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.