Registerkort Nr. FI146

Minnessten över Svenska frivilligkompaniet 1942-1944 i Ekenäs

Land:                                  Finland

Kommun (motsv):       Ekenäs, Raseborg.

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Inne på Nylands brigads kasernområde.
GPS-angivelse:              N59°59’5.06″ E23°29’9.25″

Inventerad
Namn:                                Eva och Claes Grafström.
Datum:                              2014-08-18.

Historia
Svenska frivilligkompaniet eller Svirkompaniet, var under finska fortsättningskriget (1942– 1944) ett svenskt frivilligförband som till en början kämpade vid Svirfronten och sedermera deltog i våldsamma slaget vid Tali-Ihantala på Karelska näset 1944. Svenska frivilligkompaniets mannar hade högt anseende hos sina finländska vapenbröder, och fick idel lovord för sina insatser. Förbandet upplöstes på hösten 1944.
Svenska frivilligkompaniet bestod främst av manskap som hade valt att stanna kvar i Finland för fortsatt krigstjänst, sedan Svenska frivilligbataljonen hade upplösts på Hangöfronten. En del av kompaniets manskap var emellertid helt nyanlända frivilliga från Sverige. Kompaniet var underställt det svenskspråkiga finländska (finlandssvenska) infanteriregementet IR 13. Under sin existens tjänstgjorde totalt 404 man i kompaniet, dock inte samtidigt. I kompaniets tjänst stupade 41 man och 84 man sårades. I medeltal tjänstgjorde de i 9 månader, men nio man gjorde sin tjänst där under hela kriget.(delvis utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                           Nylands brigad
Adress:                          PB 5, 106 41 Dragsvik
Tfnnr:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:       –
Renovering:               –

Vårdare
Namn:                          Ägaren

Övrigt
Rest år 1971. Snedställd natursten med metallplatta för text. H ca 110, b 60, d 50 cm.
Text: SVENSKA FRIVILLIGKOMPANIET 1942-44 JANDEBA 1944 TALI FÖR FINLAND
Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.