Registerkort Nr FI130

1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kirsinkangas 

Land                                             Finland

Kommun (motsv)                   Lappajärvi

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       4 km NNV korsningen väg 16-väg 711
GPS-angivelse:                          N63° 2’43.57″ E23°35’23.48″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia

Ägare
Namn:                                             Lappajärvi kommun
Adress:                                            Maneesintie 5 A, 626 00 Lappajärvi
Tfnnr:
Mail-adress                                    kunta@lappajarvi.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering (vid behov):           –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Text: SUOMEN SODAN 1808-1809 AIKAINEN VARTIO-VIESTI-KOKOONTUMISKIVI SILLOISEN PÄÄREITTITIESTÖN VARRELLA (UNDER FINSKA KRIGET 1808-1809 SAMLINGSPLATS LÄNGS DÅVARANDE HUVUDVÄGEN)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarmakten