Registerkort Nr. FI128

Minnesmärke över stupade flygare 1939-44 i Uttis

Land                                      FinlandUtti11

Kommun (motsv)           Kouvola

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Ca 12 km NNO Kouvola
järnvägsstation
GPS-angivelse:                   N60°53’35.69″
E26°54’42.79″

Inventerad
Namn:                                    Claes och Eva Graf-
ström
Datum:                                   2015-07-03

Historia
(kompletteras av historiegruppen

Ägare
Namn:                                     Kouvola stad
Adress:                                    Hallituskatu11, 45100 Kouvola
Tfnnr:                                       286–895-0-15
Mail-adress:                           www.kouvola.fi

Kostnader
Vård,skötsel/år:                    –
Renovering:                           –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnesmärket med bronsörnen ritades av den estniske skulptören och flygveteranen Kalju Reitil och restes 1997 till minne av alla som förlorat sitt liv eller sin hälsa i flygets tjänst.
År 2000 sattes minnestavlorna upp med namnen på de som stupat eller dött av skador 1939-44.Utti12
Samtliga stupade se http://ilmakilta.info/uhrit.php
Text på tavlorna: (svenska namn)
12.01.1940        ZACHAU A R               31.081906
23.01.1940        SJÖKVISTJ M            14.03.1918
11.03.1940        HILDINGER S Å         06.06.1914
04.09.1942        HARALDSSON S E    07.03.1919
11.04.1944        HAAKSALO U M        14.01.1918
Informationsskylt; Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Torsten Söderbergs stiftelse