Registerkort Nr FI116

1808 Minnessten över Finska kriget i Pattijoki, Brahestad 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Brahestad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Pattjokis kyrka, södra sidan
GPS-angivelse:                          N64°41’34.61″ E24°34’8.88″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-08

Historia
Finska kriget var ett krig mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Finland var en del av Sverige på den tiden, varför kriget syntes och kändes även i Brahestad. Det berömda slaget vid Siikajoki och vapenstilleståndet i Olkijoki var de mest kända händelserna under kriget i Brahestads-trakten. Men dessa händelser varvades med flera strider, truppers förflyttning fram och tillbaka i regionen, handel och en hel del mänskligt lidande

Ägare
Namn:                                        Brahestads församling
Adress:                                       Sovionkatu 1, 921 00 Brahestad
Tfnnr:                                         +35882132610
Mail-adress                               raahen.seurakunta@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Minnesstenen restes före 1912. Platsen för Pattijoki kyrka, som stod klar 1912, valdes bland annat med hänsyn till att minnesstenen fanns där.
Text: 1808 VUODEN SOTILAILLE
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten