Registerkort Nr FI104

1808-09 Minnessten över Finska kriget i Uleåborg 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Uleåborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   60 m N korsningen Koskelantie-Paalikatu
GPS-angivelse:                      N65° 2’49.90″ E25°26’13.90″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-07

Historia
Finska kriget var ett krig mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Finland var en del av Sverige på den tiden, varför kriget syntes och kändes även i Uleåborg som var en samlingsplats för de svenska förbanden. Det berömda slaget vid Siikajoki och vapenstilleståndet i Olkijoki var de mest kända händelserna under kriget i Uleåborgsområdet. Men dessa händelser varvades med flera strider, truppers förflyttning fram och tillbaka i regionen, handel och en hel del mänskligt lidande.

Ägare
Namn:               Uleåborgs stad
Adress:              PL 71, 90 015 Oulun kaupunki
Tfnnr:                +358 8 558 410
Mail-adress     kirjaamo@ouka.fi

Vårdare
Namn:               Ägaren

Minnesmärket
Minnesstenen restes 1955.
Text: KIVI PYSTYTETTY VUONNA 1955 SUOMEN SODASSA 1808-09 KYMMENEN KAATUNEEN SUOMALAISEN SOTURIN HAUTAPAIKAN MUISTOKSI. KIVEN PYSTYTTI OSAKEYHTIÖ TOPPILA
(STENEN RESTES ÅR 1955 TILL MINNE AV DE TIO FINSKA SOLDATER SOM STUPADE I FINSKA KRIGET 1808-09. STENEN RESTES AV TOPPILA AB)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten