Registerkort Nr FI06

1713 Minnesmärke över slaget vid Pälkäne i Nenäpää

 Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Pelkäne (Pelkäne kunta)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Nenäpää (västra stranden av Kostiaån)
GPS-angivelse:                      61°19’57.58″N 24°16’0.65″E

Inventerad
Namn:                                        Otto von Krusenstierna
Datum:                                      2018-05-16

Historia
Slaget vid Pelkäne, även känt som slaget vid Kostianvirta, eller slaget vid Pälkäne kyrka, var ett fältslag den 6 oktober 1713 mellan svenska och ryska trupper under det Stora Nordiska kriget där de sistnämnda segrade.
1713 igångsatte tsar Peter ett kombinerat sjö- och landangrepp längs Finlands kuster och invaderade Helsingfors i maj och Åbo i augusti. I Pelkäne inrättade den svenske befälhavaren generalmajor Carl Gustaf Armfeldt en stark försvarsposition på en liten landtunga mellan två sjöar – Pelkänevesi och Massasvesi – och bakom Pelkäne (Kostia) å, cirka två km lång, som förbinder de två sjöarna. Försvarspositionerna var ointagliga framifrån och väl skyddade från sidorna (flankerna), men omöjliggjorde också för försvararna (svenskarna) att genomföra motanfall.
När ryssarnas frontalanfall misslyckades, beslöt de att anfalla över sjön. På en förvånansvärt kort tid tillverkade de ett stort antal flottar och deras landstigning lyckades. Till framgången måste man även lägga ryska arméns överlägsenhet i manskap.
i slaget stupade bl a chefen för Viborgs regemente, översten Adolf Fredrik von Krusenstierna.

Ägare
Namn:                                        Pelkäne kommun
Adress:                                       Keskustie 1; 36600 Pelkäne
Tfnnr:                                         00358 (0) 357911
Mail-adress                              palkane@pelkane.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Enstaka naturstenar i jordplatån saknas. Två schackel och några länkar i kedjan runt monumentområdet saknas också.

Vårdare
Namn:                                        Matti Vesava (teknisk direktör)
Adress:                                       Keskustie 1; 36600 Pelkäne
Telefon:                                     00358 (0) 400633350 (mobiltfn)
Mail-adress:                             matti.vesava@pelkane.fi

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 1906 av lokalbefolkningen. Medel till monumentet donerades av lektor Herman Zidbäck. H 300 cm, B och D 80 x 80 cm (nere), 45 x 45 cm (uppe). Minnesmärket står på en 160 x 160 cm fyrkantig och ca 25 cm hög granitfot vilken i sin tur vilar på och ca 420 x 420 cm fyrkantig jordplatå med sidor av natursten. I varje hörn av jordplatån en fyrkantig 60 x 60 cm och 60-70 cm hög sten av granit
Monumentet står inom ett på tre sidor med huggna en ca 60-70 cm hög fyrkantig stenar och järnkedjor omgärdat 5-sidigt monumentområde. Östra sidan begränsas av Kostia-ån. Inom området finns även skyttegravslämningar samt ett 1963 tidsenligt återställt skyttevärn i vinkel av trä. Norr monumentområdet finns ett större antal skyttegravslämningar (”Skyttegravsområdet”). De två områdena iordningställdes till 250 års-jubileet 1963
Konstnär: Stenhuggare Juho Packalin
Text: KOSTIA  17 6/X 13
Informationsskylt: Ja, En vid monumentet och en vid parkeringen

Otto von Krusenstierna
Chef SvMM inventeringsgrup

Projektet har finansierats av Försvarsmakten