Registerkort Nr F71

1933 Minnesmärke över stamhästen ”Gossen” i Jönköping

Län                                           Jönköping

Kommun (motsv)             Jönköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Väster första rondellen in mot A 6 köpcentrum
GPS-angivelse:                   57°46’18.63″N 14°11’54.24″E

Inventerad
Namn:                                       C-G Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                      2016-12-05

Historia
Stamhästen Gossen störtade den 20 oktober 1933 efter en mycket framgångsrik tävlingskarriär. Han reds bl.a. av löjtnanten Oscar Ohlson Tillmark vid olympiska spelen i Amsterdam 1928. Minnesvården, som ursprungligen låg där trafiken idag går fram på
E 4 under köpcentret. Minnesmärket flyttades 1985 till nuvarande plats

 Ägare
Namn:                                       Göta ingenjörregemente (Ing 2)
Adress:                                      Box 1002, 57528 Eksjö
Tfnnr:                                        0381-180 00Mail-adress

Vårdare
Namn:                                 A 6 Kamratförening Smålandsartilleristen
Adress:                                c/o ordf. Bo Romedahl, Hult 10, 560 31 Tenhult
Telefon:                               073 085 59 01
Mail-adress:                      ordforanden@a6kamrat.se

Övrigt
Minnesmärke murades egenhändigt av ryttare, Oscar Ohlson Tillmark.
Text: TILL MÅNGEN FRAMGÅNG BAR HAN SIN TACKSAMME RYTTARE
Informationsskylt: Nej

Carl Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten