Registerkort Nr F26

Minnessten över soldathemmet i Skillingaryd

Län                                            Jönköping

Kommun (motsv)               Vaggeryd

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    80 m SSO korsningen Kaffegatan-Infanterigatan
GPS-angivelse:                       N57°25’44.54″ E14° 5’48.95″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Vid Jönköpings Kristliga Ynglingaförenings vinterkonferens 1898 väcktes frågan om att bygga ett soldathem på Jönköpings regementes lägerplats i Skillingaryd. På sommarmötet samma år togs beslutet, och arbetet startade genast. Medlemmarna började med liv och lust samla in medel för ändamålet. Invigningen på annandag pingst 4 juni 1900 blev ”en stor glädjedag” som man entusiastiskt uttryckte sig. Det sattes in extratåg så att 300 deltagare komma till högtiden från Jönköping, Huskvarna, Taberg, Norrahammar m.fl. orter. Jönköpings Kristliga Ynglingaförenings manskör sjöng, Jönköpings Absoluta Nykterhetsförenings musikkår spelade och apotekare Efraim Sandblom höll invigningstalet.
Det kan nämnas att Ynglingaföreningen sedermera ombildats till Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU. Syftet med soldathemsverksamheten nedtecknades 1922 av SAU så här: ”1) Att genom evangeliets förkunnelse söka vinna de oomvända för Herren, 2) Att i Kristus förena och stadfästa gemenskap med dem som tror”.
Platsen för detta första soldathem var vid nuvarande Infanterigatan där Guldbäckens förskola ligger. Det kostade 13.000 kronor att uppföra och var betalt vid invigningen sånär som på 2.000 kronor. Redan efter två år hade även denna sista skuld kunnat gäldas.
Det var inget litet bygge. Soldathemmet hade en hörsal för 450 personer och två stora skrivrum där 55 mannar åt gången kunde sitta och skriva sina brev. Här fanns böcker och tidningar som användes flitigt. Här strömmade stora skaror av knektar in och ut dagligen.
Hemmets förste föreståndare blev F.A. Larsson från Huskvarna. År 1905 efterträddes han av Viktor Johansson som fortsatte tills Jönköpings regemente 1914 flyttades till Jönköping. Då såldes soldathemmet till I 12 för 5.000 kronor och flyttades även det till Jönköping för att användas till läs-, skriv- och samlingsrum för soldaterna.

Ägare
Namn:                                        Vaggeryds kommun
Adress:                                       Box 43, 568 21 Skillingaryd
Tfnnr:                                         0370-678000
Mail-adress                              info@vaggeryd.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit med en skylt av koppar
Text: HÄR STOD SAU:S FÖRSTA SOLDATHEM I SKILLINGARYD ÅR 1900-1914
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten