Registerkort Nr F20

Gravminnesmärke och veteranminnesmärke för Eksjö garnison

Län                                            Jönköping

Kommun (motsv)               Eksjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   S:t Lars kyrkogård
GPS-angivelse:                      57°40’22.16″N 14°58’10.42″E

Inventerad
Namn:                                        Carl Gustaf Petersson
Datum:                                       2016-09-27

Historia
På “gamla” kyrkogården har Eksjö garnison förvärvat rätten till ett gravkvarter för all framtid, d.v.s så länge kyrkogården består.  Gravkvarteret har en yta av 10 x 6 m = 60 kvadratmeter och plats för sex gravplatser med nummer 362 – 363 och 383 – 386.

 Ägare
Namn:                                            Eksjö garnison
Adress:                                           Stockholmsvägen 26 Eksjö
Tfnnr:                                             0381-180 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       Årlig ersättning till Eksjö kyrkogårdsförvaltning
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            Svenska kyrkan (Södra Vadbo pastorat, Eksjö församling) Adress:                                           Besöksadress: Österlånggatan 17, 575 31  EKSJÖ                                                           Postadress: Box 248, 575 23  EKSJÖ Telefon:                                         0381-66 23 00
Mail-adress:                                 sodravedbopastorat@svenska kyrkan.se

Övrigt
Gravmonument av granit. Under de senaste åren har  även en minnesskylt som hedrar utlandsveteranerna fästs på gravstenen.
Följande personer har gravsatts här: Vpl Erik Uno Törnkvist född 1911-10-21, stenhuggare, vkrp Nils Bruno Ossian Serrander född 1912-10-11 handelsresande, överfurir Sven Ström född 1919-01-28 tjänstgjorde bl.a som stallfurir vid regementet. Ström hade själv bett att få bli begravd på garnisonens gravplats.
Text på gravmonumentet under ett kors och över infanteriets och ingenjörtruppernas truppslagstecken: EKSJÖ GARNISONS GRAVPLATS Text på sockeln: KUNGL.  JÖNKÖPINGS-KALMAR REGTE  VÄRNPL E TÖRNKVST FLISERYD D 12/11 1940   KUNGL NORRA SMÅLANDS REG  ÖVERFURIR S STRÖM EKSJÖ D 9/1 1955 KUNGL GÖTA INGENJÖRKÅR V KORPR O SERRANDER EKSJÖ D 26/3 1941
Informationsskylt: Nej

Carl Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten