Registerkort Nr F17

Minnessten över förolyckade soldater 1943 på Ränneslätt

Län                                          Jönköpingf17

Kommun (motsv)             Eksjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  N Höglandsleden öster flygfältet
GPS-angivelse:                     57°40’17.49″N 14°56’42.73″E

Inventerad
Namn:                                       Carl Gustaf Petersson
Datum:                                     2016-10-10

Historia
Vid övning med sprängtjänst på Ränneslätt 1943-03-06 inträffade en olycka i en övning med stridsvagnsminor. 31 man skadades och tio dog av explosionen. Denna händelse har gett namn åt platsen ”mingläntan”. De omkomna var:  Lars Fagergren, 22 år. Allan Wieger, 28 år. Hugo Jonsson, 26 år. Tore Karlsson, 26 år. Sven Einar Hansson, 27 år. Tore Svensson, 27 år. Tage Pettersson, 22 år. Gustaf Gustavsson, 31 år. Nils Henriksson, 27 år och  Alvar Eklöf, 26 år.

 Ägare
Namn:                                        Göta ingenjörregemente/Ing 2
Adress:                                      Box 1002, 575 28 Eksjö
Tfnnr:                                        0381-180 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     – (Fortverket hyresavtal)
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten med fundamentet av granit, bunden i betong, har gjutits av anställda och värnpliktiga inom garnisonen i yrkets tjänst.
På dagen 40 år efter den tragiska sprängolyckan , den 6 mars 1983, hade drygt 500 personer samlats vid olycksplatsen för att närvara vid högtidliga invigningen av minnesstenen. Invigningen förrättades av försvarsområdesregementschefen,              översten av 1 gr Lars Andersson och majoren Kenneth Jägsander som redogjorde för själva olyckan.
Text:  TILL MINNE AV KAMRATER SOM FÖROLYCKADES I FOSTERLANDETS TJÄNST 6 MARS 1943. REGEMENTET OCH KAMRATFÖRENINGEN RESTE STENEN Informationsskylt:  Nej

Carl Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten