Registerkort Nr F17

1985 Minnessten 1 över Smålands artilleriregemente i Jönköping

 Län                                          Jönköpingf12

Kommun (motsv)             Jönköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Mittersta entrén till A 6 köpcentrum
GPS-angivelse:                   N57°46’29” E14°12’10”

Inventerad

Namn: C-G Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                      2016-12-05

Historia
Smålands artilleriregemente  (A 6) sattes upp 1895 som Kungl. Andra Göta Artilleriregemente med förläggning på Otterhällan i Göteborg. Det flyttades till Jönköping 1898. Namnet ändrades till Smålands artilleriregemente 1905. Regementet slogs 1927 samman med Positionsartilleriregementet (A9). Regementet fick till huvudsaklig uppgift att sätta upp förstärkningsartilleri till armékårerna. Det utrustades med tunga pjäser och motoriserades. 1928 ändrades därför namnet till Smålands arméartilleriregemente.
1942 återtogs namnet Smålands artilleriregemente. När A 6 lades ner 1985 hade det, med ett avbrott på drygt 50 år i slutet av 1800-talet, funnits artilleri i Jönköping sedan medeltiden, bl.a. på Rumlaborg och Jönköpings slott.

 Ägare
Namn:                                        Göta ingenjörregemente (Ing 2)
Adress:                                       Box 1002, 57528 Eksjö
Tfnnr:                                         0381-180 00

Vårdare
Namn:                                        A 6 Kamratförening Smålandsartilleristen
Adress:                                      Hult 10, 560 31 Tenhult
Telefon:                                    073-085 59 01
Mail-adress:                            ordforanden@a6kamrat.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: KUNGLIGA SMÅLANDS ARTILLERIREGEMENTE A 6 1898 – 1985
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten