Registerkort Nr F16

Minnestavla och kanon över övningsområdet Ränneslätt

 Län                                         Jönköpingf16

Kommun (motsv)             Eksjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Vid väg 32 i norra infarten till Eksjö
GPS-angivelse:                   N57°40’37” E14°57’5″

Inventerad
Namn:                                       Carl Gustaf Petersson
Datum:                                     2016-09-05

Historia
Ränneslätt, utanför Eksjö i Småland, anses vara en av landets äldsta militära övningsplatser och mötesplats. Den svenske konungen Erik XIV mönstrade svenska armén där 1564 i samband med kriget mot Danmark. År 1690 blev Ränneslätt permanent övnings- och mötesplats för Smålands kavalleriregemente. Nuvarande bebyggelse började uppföras i början av 1800-talet, och omfattar i dag ett femtontal byggnader av högt kulturhistoriskt värde. En omständighet som mer än något satte sin prägel på det forna möteslivet på Ränneslätt var platsens omedelbara närhet till Eksjö. Särskilt gällde detta Smålands husarer, som under så gott som hela sin existens hade övningarna förlagda till Ränneslätt. Husarerna blev starkt förknippade med staden Eksjö. Ränneslätt och staden Eksjö representerar tillsammans en 400-årig historia. Sex soldater dödades vid en övning med stridsvagnsminor på Ränneslätt vid Eksjö i mars 1943. Denna händelse har gett namn åt platsen ”mingläntan”. Sedan 1928 nyttjas Ränneslätt av Göta ingenjörregemente (Ing 2).

Ägare
Namn:                                       Göta ingenjörregemente/Ing 2
Adress:                                      Box 1002, 575 28 Eksjö
Tfnnr:                                        0381-180 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     – (Fortverket)
Renovering (vid behov):      F n renoveras kanonen

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigtf16b
Minnestavla och kanon invigda 2000-05-13 i samband med den sista regements- och brigaddagen av överste 1.Thore Bäckman i närvaro av överste Bengt Axelsson, kommunalrådet Lennart Bogren och kommundirektören Björn Svensson. På platsen som har en vacker utsikt över Södra Rokalven finns även ett bord och soffor
Text: Se bild

Carl Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten