Registerkort Nr F04

1901 Minnessten över Smålands grenadjärkår

Län                                           Jönköpingf05

Kommun (motsv)              Eksjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Se karta vid rastplats Ränneslätt
GPS-angivelse:                    57°40’32.83″N 14°56’28.86″E

Inventerad
Namn:                                      Carl-Gustaf Petersson
Datum:                                     2016 oktober

Historia
Smålands grenadjärkår härledde sitt ursprung från Smålands dragonregemente, som 1812 delades i en infanteri- och en kavalleridel. Infanteridelen fick 1888 namnet Smålands grenadjärkår. Smålands grenadjärkår övades på Ränneslätt som anses vara den svenska militära övningsplats som varit i bruk längst tid, från 1686 och framåt. Kåren sammanslogs 1902 med Blekinge bataljon (I 30) till Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

 Ägare
Namn:                                            Kronobergsgruppen
Adress:                                           351 81 Växjö
Tfnnr:                                             0470-75 14 69

Vårdare
Namn:                                            Fortifikationsverket (hyresavtal)
Adress:                                           Kvellebergsvägen, 352 50 Växjö
Telefon:                                         010-444 40 00

Övrigt
Minnessten av granit rest år 1912
Text: SMÅLANDS GRENADIERER VORO HÄR FÖRLAGDA ÅREN 1812 – 1901
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten