Registerkort Nr EE10

Minnestavla över svenska frivilliga i Estlands frihetskrig 1918 i Tori

Land                                         Estland

Kommun (motsv)               Pärnu

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Pärnu mantee 1, 868 01 Tori
GPS-angivelse:                      N58°28’58” E24°48’50”

Inventerad
Namn:                                       Jörgen Westerlund
Datum:                                      2022-04-23

Historia
Efter frihetskriget 1918-1920 tilldelades 25 svenskar Frihetskorset för sina insatser till stöd för Estland under Frihetskriget. Kung Gustaf V var en av de medaljerade. Samtliga 25 tilldelades Frihetskorset i tre olika valörer och grader.
Kyrkan i Tori är den plats där minnesmärket över de som medaljerade finns. Kyrkan totalförstördes under den Sovjetiska ockupationen och återställandet påbörjades 1989 och ändrade 2002 namn till “Eesti sõjameeste mälestuskirik”, Estonian Soldiers’ Memorial Church.

Ägare
Namn:                                        Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Adress:                                      Biskopshuset på Domberget i Tallin
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavlan av mässing invigdes 2022-04-23 av Ambassadör H.E. Ingrid Tersman och Estlands Försvarsminister Kalle Laanet.
Kyrkan i Tori är en Veterankyrka där minnesmärken över stupade och hedrade finns monterade på väggarna och där det årligen genomförs en särskild minneshögtid till minnet av Estlands veteraner på veterandagen den 23 april.
Text: Se bild ovan
Informationsskylt: Nej

Jörgen Westerlund
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten