Registerkort Nr E92

1959 Minnestavla över Gustaf VI Adolfs besök på Östgöta flygflottilj på Malmen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Helikopterflottiljens område på Malmen, Kanslihuset.
GPS-angivelse:                        N58°24’31.58″ E15°31’15.82″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                       2020-09-25

Historia
1959 besökte kung Gustaf VI Adolf Östgöta flygflottilj (F 3).

 Ägare
Namn:                                       Helikopterflottiljen
Adress:                                      581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                        013-283000
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Övrigt
Text: Kungens namnteckning och årtalet 1959
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten