Registerkort Nr E91

1893 Minnessten över Oscar II besök på Livgrenadjärregementena på Malmen

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Helikopterflottiljens område på Malmen
GPS-angivelse:                      N58°24’30.43″  E15°31’23.29″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
1893 besökte kung Oscar II de båda Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Stenen behöver tvättas med högtryckstvätt
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-283000
Mail-adress                               exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Minnesplatta av kalksten uppsatt år 1893
Text: Man kan knapp urskilja Oscar. Sannolikt står årtalet också på stenen
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten