Registerkort Nr E81

Helikopter 3 (Hkp3) i på Helikopterflottiljen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför Helikopterflottiljens kanslihus
GPS-angivelse:                       N58O24´32´´ E15O31´13´´

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:                                      2020

Historia
Helikopter 3 (HKP 3) var den svenska Försvarsmaktens militära beteckning på Bell 204B och var licenstillverkad av Agusta. HKP 3 var en medeltung helikopter som anskaffades till både Flygvapnet samt Arméflyget som HKP 3A.
Totalt anskaffades 23 stycken HKP 3 och den var i tjänst fram till 2001. Den roll HKP 3 hade haft inom Flygvapnet som FRÄD-helikopter togs över av HKP 10 och den roll HKP 3 hade haft i Arméflyget som medeltung transporthelikopter togs över av HKP 11.
Mellan 1962 och 1963 anskaffade Flygvapnet 7 stycken HKP 3A för lokal flygräddning (lokal FRÄD), helikoptrarna modifierades sedermera till HKP 3B. Helikoptrarna var i tjänst vid Flygvapnet fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
Mellan 1962 och 1963 anskaffade Arméflyget 6 stycken HKP 3A och 1964 anskaffades 6 stycken HKP 3B, dessa byggdes om mellan 1967 och 1968 till HKP 3C. 1969 anskaffades 3 stycken HKP 3C och 1991 köptes ytterligare en HKP 3C av Österrikes flygvapen. Helikoptern anskaffades främst till olika former av transportuppdrag för Armén.
I början av 60-talet fanns från svensk sida ett intresse att studera den relativt nya företeelsen beväpnade helikoptrar, vilket bl.a. ledde fram till att man under våren 1966 gjorde skjutprov med pansarvärnsroboten Robot 53 Bantam från HKP3. Erfarenheterna från denna verksamhet ingick som en del i en studie som slutrapporterades under 1968. HKP 3 var i tjänst i Arméflyget fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
1998 skapades ett försvarsmaktsgemensamt helikopterförband (Helikopterflottiljen) genom att slå ihop de olika helikopterresurserna i Försvarsmakten. I och med detta överfördes Flygvapnets 6 stycken kvarvarande HKP 3B samt Arméflygets 9 stycken kvarvarande HKP 3C till Helikopterflottiljen. I denna organisation fortsatte HKP 3 att användas som en transporthelikopter och var i tjänst i fram till 2001.

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Helikopterflottiljen
Adress:                                     581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                        013-283000
Mail-adress                             exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten