Registerkort Nr E26

1962-84 Minnessten över Livgrenadjärregementets FN-utbildning i Linköping

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m västerut från infarten till kasernområdena längs Regementsgatan
GPS-angivelse:                       N58°23’51.52″ E15°36’44.08″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                       2020-09-25

Historia
Se texten på stenen.

Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun??
Adress:                                      Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-20 60 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit placerad bredvid minnesmärke E06.
Text: KUNGL LIVGRENADJÄRREGEMENTET ORGANISERADE, UTRUSTADE OCH UTBILDADE ÅREN 1962-1984 FN-FÖRBAND MED NÄRA 23 000 MAN FÖR TJÄNSTGÖRING UTOM RIKET. FÖR DESSA UPPDRAG FANNS VID REGEMENTET EN FN-AVDELNING OCH ETT FN-FÖRRÅD ORGANISERADE
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten