Registerkort Nr E25

1962 Minnesplatta på Östgöta luftvärnsregementes skjutplats på Hästholmen

Län                                              Östergötland

Kommun (motsv)                 Ödeshög

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Ombergs golf Hästholmen
GPS-angivelse:                       58°15’37.83″N 14°37’19.28″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-06

Historia
Flygkompaniet inrättade en skjutskola vid Vätterns strand år 1921. Personalen förlades till det gamla ryttmästarebostället Stora Lund några kilometer söder om Hästholmen. Skjutskolan utvidgades och förbättrades med tiden och användes sommartid av Flygkompaniet t.o.m. 1925, d.v.s. under dess återstående existens. Därefter användes skjutplatsen av Lv 2 mellan 1939-1932 och senare av förbanden i Linköpings garnison fram till 1990.

 Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                           –
Renovering (vid behov):            –

Vårdare
Namn:

 Övrigt
Platta lutad mot sten
Text: LV 2 SKJUTPLATS 1939 – 1962
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten