Registerkort Nr E08

1915 Minnessten över löjtnant C Silow omkommen på Malmslätt

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Flygvapenmuseums innergård
GPS-angivelse:                      58°24’36.62″N 15°31’28.09″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:                                       2020

Historia
Carl Elis Silow, född 1879 i Kristianstad, död 1 maj 1915 på Malmen i Linköping, var löjtnant vid Älvsborgs regemente och flygpionjär. Han blev den svenska aviatikens första dödsoffer. Silow genomgick flygutbildning och tilldelades aviatördiplom nr 11 1913.
Dödsolyckan utanför Linköping skapade rubriker. SvD skrev att ”konungen, så fort han fick underrättelse om olyckan, framförde i telegram till flygskolans chef sitt innerliga deltagande”. På samma sätt gav olyckan sorg i Linköping där de förolyckade var kända. Stoftet av Carl Silow fördes senare genom Linköping under militära hedersbetygelser. Processionen gick från lasarettet till järnvägsstationen. Därifrån fördes det vidare till Stockholm och Solna.

 Ägare
Namn:                                        Flygvapenmuseum
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-495 97 00
Mail-adress                               noomi.eriksson@flygvapenmuseum.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en rundad sten uppsattes 1915 på nedslagsplatsen. Stenen flyttades 2017 till Flygvapenmuseums innergård
Text:  19 1/5 15
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten