Registerkort Nr E07

1913 Minnessten över Sveriges första flygskola på Malmen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Helikopterflottiljens område på Malmslätt
GPS-angivelse:                      58°24’27.16″N 15°31’32.23″E

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Carl Cederström föddes 5 mars 1867 i familjegården Sanda, Österhaninge socken, död
29 juni 1918. Han blev känd som flygbaronen.

Carl Cederström ville bli skådespelare, men hans far, friherre Anders Cederström, skickade honom istället till Alnarps lantbruksskola. Efter examen åkte Cederström till USA, där han försörjde sig bland annat som boskapshandlare, cowboy och trollkarl. I slutet på 1890-talet återvände han till Sverige och blev arrendator på Ingarö på Brunns gård, som tillhörde hans fars fideikommissegendom. Till slut tröttnade han på lantbruket och startade 1907 Sveriges första bilfirma, Bilbolaget i Stockholm, där han hyrde ut sin tids verkliga lyxbilar.
Vid den tiden blev han intresserad av flyget, for till Paris våren 1910 för att få sin utbildning på aeroplan, och blev på så sätt Sveriges förste flygare. Den 24 augusti 1910 deltog han i en tävling om första flygning över Öresund men han havererade, vann gjorde dansken Robert Svendsen. Senare samma år genomförde han en flygning på Ladugårdsgärdet i Stockholm inför en stor publik. Även året efter, den 19 maj 1911, deltog han i en flyguppvisning på Ladugårdsgärdet. År 1911 grundade han Skandinaviska Aviatik och startade 1913 en flygskola på Malmen i Linköping ”med två flygplan, en bil och en mekaniker, allt med franskt ursprung”. I slutet av 1916 bildade han Nordiska Aviatik. Han blev själv verkställande direktör och tillsammans med verkstadschefen och en arbetsstyrka på omkring 30 personer byggde man flygplan för statens räkning.
Cederström omkom den 29 juni 1918 i Ålands hav när han medföljde piloten som var hans tidigare elev, Carl Gustaf Krokstedt.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-28 30 00
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av grå granit, 2,85 m h och 0,75×0,3 m (Ö-V). Stenen invigdes 29 augusti 1962 av Konung Gustaf VI Adolf.
Text under flygvapnets vapenbild: SVERIGES FÖRSTA FLYGSKOLA DREVS HÄR AV CARL CEDERSTRÖM 1913
Text på frånsidan under bilder av tre flygplan: SVERIGES FLYGVAPEN OCH SVENSKA AEROPLAN AB RESTE DENNA STEN 1962
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten