Registerkort Nr E01

1598 Minnesmärke över slaget vid Stångebro 

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   150 m NNO Tullbrons sydöstra fäste
GPS-angivelse:                       N58°24’51.04″ E15°38’2.32″

Inventerad
Namn:                                        Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                      Juli 2018

Historia
Slaget vid Stångebro utkämpades vid Stångebro i Sankt Lars socken strax utanför Linköping den 25 september 1598 mellan hertig Karl (sedermera Karl IX), och Sigismund, kung av Sverige och Polen. Hertig Karl segrade och kunde därmed i praktiken avgöra kriget mot Sigismund.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Linköpings kommun
Adress:                                       Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                         013-206000
Mail-adress

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen av grå granit restes 1898. H ca 7 m, bredd och djup vid basen 1,3×1,3 m. Kvadratiskt uppbyggt av kvaderstenar intill 2,5 m h. Därovan är en avsmalnande monolit i putsad granit i 4 delar, krönt av en bronsfigur i spikklubbsform. Monumentet står på en liten kulle 8 m diameter och 0,6 m h.

DIGITAL CAMERA

Text på platta av brons på VSV-sidan 70×80 cm på 1,2 m höjd: MINNE AF SLAGET VID STÅNGEBRO D 25 SEPT 1598 FÄDERNEÄRFD FRIHET OCH EVANGELISK LUTHERSK TRO RÄDDADES FÖR SVERIGES FOLK”. På ONO-sidan är årtalet 1898 inhugget i en kvadersten.
Informationsskylt: Nej

Hans Wigren
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten