Registerkort Nr DK41

Gravsten över löjtnant Sixten Sparre 1889 på Tåsinge

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)              Svendborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Landets kyrkogård, Elvira Madigans vej 39A, Svendborg
GPS-angivelse:                     54°59’50.98″N 10°35’58.22″E

Inventerad
Namn:                                      Ej inventerad
Datum:

Historia
Sixten Sparre är känd för sin relation med lindanserskan Elvira Madigan (1867-1889), som han fick se vid ett cirkusbesök i Kristianstad i januari 1888. Sparre blev häftigt förälskad och övertalade henne att börja brevväxla i hemlighet efter att Cirkus Madigan dragit vidare.
Under permissionen från sitt regemente, som beviljats för tiden 27 maj – 27 juli 1889, reste Sixten Sparre tillsammans med Elvira Madigan, som han övertalat att lämna cirkusen i Sundsvall, till Danmark, där paret sågs på Tivoli i Köpenhamn. Den 18 juni tog de in på hotell i Svendborg på Fyn där de tillbringade nästan en månad. Den 15 juli for de vidare till den närbelägna ön Tåsinge när hotelldirektören presenterat en räkning som Sparre inte kunde betala. Den 18 juli tog paret med sig en matsäckskorg till skogsområdet Nørreskov, och efter en sista måltid och övernattning tillsammans sköt förmodligen Sixten Sparre med sin tjänsterevolver först Elvira Madigan och sedan sig själv på morgonen den 19 juli 1889. Paret begravdes på Landets kyrkogård på Tåsinge den 27 juli.
Elvira Madigan, artistnamn för Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen, född 4 december 1867 i FlensburgSchleswig-Holstein i dåvarande Preussen (numera i Tyskland), död 19 juli 1889 i Nørreskov på ön TåsingeDanmark, var en cirkusartist (lindansös, konstryttarinna, jonglör och dansös).

 Ägare
Namn:                                        Landets kyrka
Adress:                                      Elvira Madigans vej 39A, 5700 Svendborg
Tfnnr:                                        +45 62 54 18 05
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravstenarna av mörkgrå granit respektive vit marmor uppsattes år 1889, flyttades 1943 några meter mot sydost och vändes mot väster, byttes mot nya 1964. År 1999 restaurerades de ursprungliga gravstenarna och togs åter i bruk, men nu vända österut, samtidigt som stenarna flyttades ytterligare några meter österut. År 2013 omgestaltades minnesplatsen återigen och gravstenarna placerades tätt intill varandra i mitten av en cirkulär stenläggning, belägen nära 1999 års minnesplats.
Text: SIXTEN SPARRE LÖJTNANT VID KONGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET FÖDD D 27 SEPTBR 1834 DÖD 1 JULI 1889
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten