Registerkort Nr DK40

Minnesgranat från belägringen 1659 av Nakskov

Land                                        Danmark

Kommun (motsv)             Lolland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Inne i St Nicolaikyrkan
GPS-angivelse:                    54°49’51.59″N 11° 8’5.75″E

Inventerad
Namn:                                     Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                     2017-08-12

Historia
Våren 1659 återupptog Sverige kriget mot Danmark och bl a belägrades den befästa staden Nakskov på Lolland. Danskarna försvarade staden i 13 veckor men hade ont om ammunition, Utlovade förstärkningar uteblev och efter ett kraftigt svenskt bombardemang den 19 juni varvid bl a St Nicolaikyrkan skadades (se även DK02) kapitulerade staden den 5 juli.

Ägare
Namn:                                        Danska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):  –

Vårdare
Namn:                                  St Nicolaikyrkan

Övrigt
Minnesmärket består av en ca 40 cm mörsargranat som träffade kyrktaket, gick igenom men exploderade inte. Skador uppstod dock bl a på altaret. Granaten har sedan dess förvarats i kyrkan.
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten