Registerkort Nr DK37

Minnesmärke över stupade svenska soldater 1659 i Smörumnedre

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Egedal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Skjebergvej, Smörumnedre 18 km V Köpenhamn
GPS-angivelse:                    55°43’46.09″N 12°18’4.69″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-07-02

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.
När belägringen upphävdes plundrade svenska marodörer landsbygden. Bondeuppror mot plundringarna var inte ovanliga och bl a nedgjordes en trupp vid Smörumnedre. De stupade svenskarna begravdes i en grusbank som därefter fick namnet ”De svenske grave”.
Baserat på muntlig tradition skriver J.P.Jørgensen 1925: ”Da Svenskerne var gaaet til Ro, blev der ved Blus på Bavnehøjen givet signal til angreb, og samtidig begyndte kirkeklokkerne at ringe. Nu stormede Bønderne frem, omringede Gaarden, hvor Svenskerne havde taget Kvarter, og rettede et rasende Angreb paa de søvndrukne Krigere, der alle blev nedlagt.”
Möjligtvis tilldrog sig händelsen redan 1658 under det som kallas ”den første Karl-Gustav krig”. Detta år skriver prästen i Birkerød i kyrkboken om en händelse då svenska soldater slogs ihjäl i sockenfogden Niels Hansens gård i Smørum Nedre.

 Ägare
Namn:                                        Egedals kommun
Adress:                                      Dronning Dagmars vej 200, 3650 Ölstykke
Tfnnr:                                        7259 6000
Mail-adress                              kommune@egekom.dk

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt

Minnesmärke i form av ett granitblock uppsatt år 1912 av ortsbefolkningen efter de utgrävningar av gravplatsen som skedde detta år
Text: HER LIGGER 10 SVENSKA KRIGERE SOM FALDT FOR SMÖRUMBÖNDERS HAAND 1659
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM