Registerkort Nr DK02

Minnesmärke över belägringen 1659 av Nakskov på Lolland

Land                                       Danmark

Kommun (motsv)             Lolland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 SV korsningen Jernbanegade – Danagade
GPS-angivelse:                   54°49’55.46″N 11° 8’21.02″E

Inventerad
Namn:                                     Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                     2017-08-12

Historia
Våren 1659 återupptog Sverige kriget mot Danmark och bl a belägrades den befästa staden Nakskov på Lolland. Danskarna försvarade staden i 13 veckor men hade ont om ammunition, Utlovade förstärkningar uteblev och efter ett kraftigt svenskt bombardemang varvid bl a St Nicolaikyrkan skadades (se DK40), kapitulerade staden. i juli.

Ägare
Namn:                                        Lolland kommune
Adress:                                      Jernbanegade 7, , 4930 Maribo
Tfnnr:                                         54 67 67 67
Mail-adress                              lolland@lolland.dk

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):  –

Vårdare
Namn:                                  Ägaren

Övrigt
Minnessten över belägringen av Nakskov 1659 avtäckt den 5 maj 1909. Sten är placerad på platsen för en svensk bastion och omgiven av fyra äldre salutkanoner.
Konstnär var arkitekt Ekberg.
Text på framsidan: 1659   FOR FAEDRELANDET  FOR NAKSKOV
Text på frånsidan: REIST 250 AAR EFTER NAKSKOVS BELEIRING 1 MAI – 5 IULI
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten