Registerkort Nr DE28

Minnesmärke över Gustaf II Adolf i Werben

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Hansestadt Werben

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid rådhuset i Gamla staden
GPS-angivelse:                      52°51’42.10″N 11°58’56.39″E

Inventerad
Namn:                                        Johan Engström
Datum:                                       2019-04-11

Historia
Under trettioåriga kriget var Werben 16301631 en viktig svensk stödjepunkt i den så kallade Elbelinjen. Delar av den svenska armén övervintrade utanför staden
Den 11 juli 1631 anlände kung Gustaf II Adolf till Werben och tog förläggning i Goldbeckschen vid torget. Ett befäst läger anlades utanför Elbtor och staden besattes.
Efter en skärmytsling med de kejserliga trupperna under Tilly som svenskarna vann lät kungen anlägga den berömda Werbener skansen. När denna stod färdig lämnade han Werben och drog söderut.

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Werben
Adress:                                       Marktplatz 1, 39515 Werben
Tfnnr:                                          039393 217
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av tegel krönt med två kanonkulor restes i närvaro av representant från svenska kungahuset. vid 300 års jubileet år 1931 av staden.
Text: ÅT MINNET AV GUSTAF ADOLF SVERIGES KONUNG
DEM GEDÄCHTNIS KÖNIG GUSTAF-ADOLF VON SCHWEDEN
Det finns även en minnestavla på det hus där Gustaf II Adolf bodde under sin vistelse i Werben.
Text: IN DIESEM HAUS WOHNTE VOM 19.7 – 14.8 1631 DER SCHWEDENKÖNIG GUSTAV II ADOLF
Informationsskylt: Nej

Johan Engström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström