Registerkort Nr DE32

Minnestavla över Karl XII:s vistelse 1715 i Stralsund

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Landkreis Vorpommen-Rügen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I gamla stadens S.O. hörn ligger en preussisk kaponjär i rött tegel med ena kortsidan i korsningen mellan Frankendamm och Klosterstrasse strax söder om Heiligeistkirche.
GPS-angivelse:                       54°18’41.77″N 13° 5’50.15″E

Inventerad
Namn:                                        Johan Engström
Datum:                                       2019-01-31

Historia
Den 27 oktober red Karl XII och ett mindre sällskap från den nuvarande staden Pitesti och var efter drygt ett par veckor åter på svensk mark, när han den 11 november 1714 anlände till Stralsund. Han valde att stanna en tid i staden och planerade att Stralsund, med dess garnison på 17 000 man, skulle utgöra bas för en förnyad svenskt offensiv mot Peter den store. Planerna byggde på en tvåfaldig attack av en svensk armé från Pommern och en turkisk armé från söder. Han letade efter nya allierade och ingick ett fördrag med Brandenburg-Preussen, men var ovillig att godta Fredrik Vilhelm I:s anspråk på Stettin och en betalning på 400 000 riksdaler. I april 1715 förklarade Brandenburg-Preussen istället krig mot Sverige.
Trots att George I inte var inblandad i kriget som kung av Storbritannien, utan endast som hertig av Hannover, fick den danska flottan stöd i belägringen av Stralsund av åtta brittiska fartyg, under befäl av den brittiske amiralen John Norris. I juli ryckte de allierade styrkorna fram till Stralsund från landsidan och i november överfördes en dansk-sachsisk-preussisk armé till Groß Stresow, där en svensk trupp under Karl XII försökte bjuda motstånd. Svenskarna besegrades dock och när Rügen blev ockuperat anslöt sig koalitionsarmén till belägringstrupperna vid Stralsund. Staden var då i tämligen gott försvarsstånd; försvararna byggde under belägringen en mängd framskjutna verk och försvaret leddes av kungen själv. Först 2 november 1715 öppnade fienden artillerield; i december 1715 började staden likna en grushög och redan 12 december 1715 var en bräsch skjuten i stadsmuren. Natten till den 12 december 1715 lämnade Karl XII staden för att segla över till Skåne och följande dag tvingades staden kapitulera.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau, Planung und Denkmalspflege
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 (0)3831 252 623
Mail-adress                              stadtplanung@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     I behov av renovering, rengöring och färgifyllning av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Kungen ville inte bo i anvisat stadspalats utan i enkelt läger vid Frankenkronwerk. Minnesmärket (0,9 x 0,3 m) blev inmurat i kaponjären 1892. Den sattes ursprungligen upp i den numera rivna Frankentor 1842.
Text: SWERIGES KONVNG CARL DEN XII HADE HÄR SIT WANLIGA NATLÄGER. STRALSUND BELÄGRADES AF 3 KONUNGAR DEN 19 OCTOBER TIL DEN 22 DECEMBER 1715
Underst på tavlan står årtalet 1842 och överst 1892. Till vänster om tavlan sitter en liten platta av metall med inskriften: GEFÖRDERT DURCH DIE DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ
MIT HILFE DER GLÜCK SPIRAL
Informationsskylt: Ja

Johan Engström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström