Registerkort Nr DE30

Minnestavla över svenske sjöofficeren Dietrich Johann Longé i Stralsund

Land                                              Tyskland
Kommun (motsv)
                    Stralsund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På kajen N Heiligeist  Bastion vid Am Querkanal 50 m V Klappbrücke Am Querkanal
GPS-angivelse:                         54°18’52.33″N 13° 5’55.12″E

Inventerad
Namn:                                           Johan Engström
Datum:                                          2019-01-31

Historia
Preussens första marinbas inrättades av Dietrich Johann Longé, en svensk sjöofficer som medgavs gå över i preussisk tjänst efter 1815. Basen låg där en gång den svenska flottan hade sin verksamhet i Stralsund.

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau/Abteilung Liegenschafte
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 3831 252 670
Mail-adress                              liegenschaften@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av plåt
Text: Se tavlan

Johan Engström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström