Registerkort Nr DE19

Gravsten över kornett von Celsing i Zerbst 1813

Land                                            Tyskland           

Kommun                                  Zerbst/Anhalt

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På kyrkogården Frauentorfreidhof i Zerbst
GPS-angivelse:                       N51°57’54.18″ E12° 5’41.49″

Inventerad
Namn:                                           Lene Doverholm/Alf Sandqvist
Datum:                                         2022-06-07

Historia
Vid slaget vid Rosslau den 29 september anföll Michel Ney det svenska brohuvudet vid Elbe för att förhindra svenskarna att gå över Elbe. På svensk sida dog cirka 350 man och på fransk sida cirka 1500. Slaget hade ingen strategisk betydelse.
Friedrich Ulrich von Celsing var en 19-årig svensk kornett (den lägsta officersgraden i kavalleriet) tillhörig Livgardet till häst. von Celsing var standarförare och ingick i Bernadottes livvakt och var stationerad vid Zerbst. Huruvida von Celsing deltog i slaget eller ej är oklart men klart är att I slutet av september drabbades von Celsing av nervfeber/tyfus och fördes till det ”Arbeits-Zucht und Weissenhaus” som fanns i ett tidigare nunnekloster vid Zerbst. Han dog av nervfeber/tyfus den 8 oktober 1813.
Historikern Agnes Griesbach beskriver förhållandena vid ”Arbeits-Zucht und Weissenhaus” som hemska. Det fanns vare sig sängar, uppvärmning eller tvätt. Maten var extremt knapp och hygienen katastrofal. Många dog och bland dem von Celsing till följd av sin sjukdom.
Han begravdes i Zerbst Frauenfriedhof.

Ägare
Namn:                                           Pfarramt Zerbst, c/o Anna Sophia von Celsing
Tfnnr:                                            070-922 91 04
Mail-adress:                              annasophia.von.celsing@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         Kyrkogårdspersonalen

Övrigt
Familjen i Södermanland sörjde sin bortgångne anförvant och ville hedra honom. Tillfälle till detta gavs när hans yngre bror Lars Gunnar von Celsing åkte på sin utbildningsresa 1826 Han stannade då i Zerbst, utformade graven, ritade ett kors och lät tillverka detta och den 20 september 1826 var graven iordningställd. Familjen lämnade också en summa pengar för gravvård till församlingen.
Vädret gick hårt åt korset. På 1970-talet beslutade församlingen att ta bort korset och jämna graven med marken. Prästen Dietrich Franke motsatte sig detta och kontaktade familjen och den svenska ambassaden. En icke helt riskfri åtgärd under DDR-tiden.
Familjen var mycket intresserad av att bevara graven och museichefen i Zerbst Heinz-Jurgen Friedrich agerade. Utan publicitet, ja nästan i hemlighet, sattes den nya gravstenen upp 1978 i närvaro av familjen, ambassadör, ett 10-tal andra personer och under ledning av ”Kreisoberfarrer” Franke. Korset flyttades till Zerbst-museet
Text: FRIEDRICH ULRICH VON CELSING OFFIZIER IN KÖNIGLICH SCHWEDISCHEN DIENSTEN
GEBOREN 1794 GESTORBEN 1813 DEN 8,OKTOBER
BETRAUERT VON MUTTER U. BRUDER
DEM ANDENKEN EINES ENTSCHLAFENEN BRUDERS GEWIDMET
Graven i Zerbst är enastående. Både för att den vårdas utomordentligt väl av kyrkogårdspersonal, och en av stadens damer, och för att den stått tidens test. Familjen von Celsing besöker än idag graven.
Informationsskyld: Nej

Alf Sandqvist
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten