Registerkort Nr DE18

Minnesskylt på monument över slaget vid Dennewitz 1813

 Land                                           Tyskland

Kommun                                  Niedergörsdorf

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Niedergörsdorf, 200 m S jvgstationen mot väg L  812
GPS-angivelse:                      N51°57’58.27″ E12°58’47.72″

Inventerad
Namn:                                        Alf Sandqvist/ Lene Doverholm
Datum:                                      2022-06-08

Historia
Slaget vid Dennewitz var en militär drabbning ca 70 kilometer sydväst om Berlin, den 6 september 1813, under Napoleonkrigen. Den allierade nordarmén under ledning av Sveriges kronprins Karl Johan besegrade fransmännen under marskalk Michel Ney.
Efter marskalk Oudinots misslyckade anfall mot Berlin fick marskalk Ney befälet över hans trupper på omkring 60 000 man och bröt 5 september upp från Wittenberg för att över Jüterbog och Baruth förena sig med Napoleon. Under marschen kom de i stridskontakt med delar av den av Bernadotte anförda nordarmén på omkring 100 000 man. Ney lyckades vid Zahna slå tillbaka nordarméns västra flygel, men den 6 september tvingades han med sina 4:e och 7:e kårer till strid med Bernadottes preussiska trupper vid Dennewitz. Neys återstående kår, den 12:e, insattes på ett olyckligt sätt och kunde inte på ett bra sätt understödja de båda andra. Under tiden fullbordade Bernadotte uppmarschen med de ryska och svenska kårerna. Av dessa sändes en del lättrörliga trupper, bland annat två svenska batterier, i förväg och insattes verksamt i striden. Då huvudarmén nådde stridsplatsen var slaget redan avgjort. Neys trupper gick i flyktartat återtåg söderut moTorgau.
Karl Johan armé beskrev slaget som följer: ”Åsynen av förenade ryska och svenska arméernas ankomst, 40 000 man, till de redan stridande 40 000, var högst imposant. Svenskarnas ankomst avgjorde dagen. Preussiska armén, överhopad av fiender, som anstormade, vägde just fram och åter och var på väg att vika för övermakten, då den fick höra våra trummor. Under hurrarop anföll Karl Johans armé nu, vilket höjde deras mod och nedslog fiendens.
Våra trupper gjorde den dagen en marsch på 5 mil, och därunder sprang hela vänstra flygeln nära 5/4. mil. Ryssarna, som annars är tämligen lätta på foten, orkade ej följa med, utan sände täta budskickningar om marschens saktande. Då Cardell framryckte med fjorton kanoner, blev flykten å fiendernas sida allmän. Det är skada, att denne man inte är lika god människa som militär. Vid byn Dennewitz, varav slaget erhållit sitt namn, var trängseln och villervallan obeskrivlig. Tusentals gevär och de flyendes tillhörigheter låg mellan hopar av döda och sårade.”

Ägare
Namn:                                        Deutche Stiftung Denkmalschutz in Brandenburg                                  Adress
Tfnnr:                                        Guido Kalka 033702 211-1215
Mail-adress:                           guido.kalka@bidam-brandenburg.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Det finns många minnesmärken efter slaget vid Dennewitz. Endast ett har direkt koppling till Sverige, viket kan synas märkligt eftersom kronprins Karl-Johan var överbefälhavare för de allierade styrkorna.
På ett minnesmärke som uppmärksammar ett batteri i slaget vid Dennewitz har Wendes kamratförening bifogat en stenskylt som berör regementets deltagande i slaget.
Text: HIER KÄMPFTEN SCHWEDISHE ARTILLERISTEN DES KÖNICHLICHEN WENDES ARTILLERIREGEMENTS VON CARL VON CARDELL GEFÜRHT
Dessutom finns ett imposant men svårfunnet ”torn” av koppar som hedrar alla fallna vid slaget. Det är svårfunnet eftersom träd och växtlighet efterhand har dolt detsamma.
Text: DIE GEFALLENEN HELDEN ETIRL DANT HIER KÖNIG UND VATERLAND. SIE RUHT IN FRIEDEN. DENNEWITZ DEN 6.SEPTEMBER 1813
Det största minnesmärket finns vid kyrkan i Dennewitz. Det hedrar den preussiske generalen Graf Bülow som efter slaget adlades till Graf Bülow von Dennewitz. Utöver detta finns även en minnessten över en annan preussisk general Bogislav von Tauentzien. Som kuriosa kan nämnas att vid platsen för slaget finns nu rest en väderkvarn där historiska tablåer framförs. Kvarnen används som en populär vigselplats.
Informationsskylt: Ja

Alf Sandqvist
Chef SvMM inventeringgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten