Registerkort Nr DE15

Minnessten över freden i Altranstädt 1706

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Markranstädt kommun, Landkreis Leipzig

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På slottets inre borggård. Ej tillgänglig för allmänheten
GPS-angivelse:                    N51°18’57.70″ E12°10’29.20″

Inventerad
Namn:                                       Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-07-18

Historia
Slottet från 1620 är byggt på grunden av ett kloster och ligger i nära anslutning till den protestantiska kyrkan. Det är i dag, med understöd av ”Förderverein Schloss Altranstädt” restaurerat (vitkalkat). Slottet användes som bostad och residens av KarI XII åren 1706-07. I slottet finns sedan 1780 det s.k. ”Fredsrummet/Friedenszimmer” som skall minna om förhandlingarna och freden i Altranstädt den 22 augusti 1706 mellan Karl XII och August den Starke. Det betydde fred mellan Sverige och Sachsen och religionsfrihet för protestanter där (tyvärr försummade Karl XII att samtidgt sluta fred med Ryssland). Slottet används i dag av Marktranstädt kommun bl.a. för borgerliga vigslar. Slottet ingår i det internationella nätverket ”Places of Peace”.

 Ägare
Namn:                                       Stadt Marktranstädt
Adress:                                      Markt 1, D-04420 Markranstädt
Tfnnr:                                        0049-34205.610
Mail-adress                              post@markranstaedt.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är rest år 1906. På obelisken finns Karl XII:s namnchiffer
Text på sockelns framsida: KARL XII KÖNIG VON SCHWEDEN DER I ALTRANSTÄDT 21 SEPT. 1706 – 1 SEPT. 1707 SEIN HAUPTQUARTIER HATTE, SCHLOSS HIER FRIEDEN MIT KÖNIG AUGUST II AM 24 SEPT. 1706 UND KONVENTION MIT KAISER JOSEPH I AM 1 SEPT. 1707
Text på sockelns vänstersida: DIESES DENKMAL WURDE VON SCHWEDISCHEN MÄNNERN ERRICHTET ZUR 200-JÄHRIGEN GEDÄCHTNISFEIER DER ALTRANSTÄDTER KONVENTION, DURCH WELCHE GLAUBERNSFREIHEIT DEN SCHLESISCHEN PROTESTANTEN ZUGESICHERT WURDE
Informationsskylt: Ja, mittemot ingången på slottets västra kortsida märkt Standesamt

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten