Registerkort Nr DE08

Minnesmärke över slaget 1632 i Lützen

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Stadt Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bundesstrasse B87 söderut från Leipzig, Autobahn A9, Avfart ”Lützen” / ”Bad Dürrenberg“, Gedenkstätte“
GPS-angivelse:                     N 51°16’4.00″ E12° 9’24.00″

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-07-19

Historia
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 (enligt den julianska kalendern; 16 november 1632 enligt den gregorianska kalendern) var ett av de största fältslagen under det trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svenskprotestantisk armé under befäl av kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget slutade med en pyrrhusseger för svenskarna. Omkring 10 000 soldater stupade på slagfältet, inklusive den kejserlige generalen Gottfried zu Pappenheim och kung Gustav II Adolf. Kungens död innebar en försvagning av den svensk-protestantiska positionen i kriget till förmån för den kejserliga armén. Hertig Bernhard av Sachsen-Weimar, som hade övertagit ledningen under slaget, förblev befälhavare för de svensk-protestantiska trupperna.

Ägare
Namn:                                       Stadt Lützen
Adress:                                      Markt 1, 06686 Lützen
Tfnnr:                                        0049-34444  315 0
Mail-adr:                                  rathaus@stadt-luetzen.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare:
Namn:                                        Stadt Lützen (museichef Teresa Schneidewind)
Mail-adress:                              teresa.schneidewind@stadt-luetzen.de

Övrigt


Gustaf Adolf-stenen ”restes/vältes” på nuvarande plats av kungens ridknekt Jakob Eriksson ett par dagar efter konungens död. Den är placerad ca. 40 steg i riktning Lützen från platsen där kungen verkligen föll. År 1837 invigdes ett gjutet järnmonument över stenen. Den 6 november 1907 invigdes ett kapell i ”medeltida nordisk stil” ett tiotal meter från stenen.
Gedenkstätte tillkom på initiativ av Stiftelsen Lützenfonden i Göteborg, som länge hade äganderätten till Gedenkstätte, men under slutet av 1990-talet överläts rätten och vården till Lützen kommun. Stiftelsen äger marken omedelbart på andra sidan av länsväg B 87 för att förhindra byggnader som kan störa friden kring Gedenkstätte.
Konstnär: För kapellet professor L.I. Wahlman
Informationsskylt:
Ja

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten