Registerkort Nr DE07

Minnessten över träffningen 1632 vid Weissenfels

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Stadt Weissenfels, BurgenlandkreisSaale

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I korsningen Nikolaistrasse-Friedrichstrasse
GPS-angivelse:                       N51°11’56.36” E11°58’0.52”

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                       2022-07-19

Historia
Efter slaget vid Lützen möttes 11-05 de svenska och kejserliga vid Weissenfels i en mindre träffning.
Därefter fördes 11-06 konungens lik till Weissenfels för obduktion och balsamering, och härifrån startade liktåget till Sverige. År 1932 ordnade svensk-tyska föreningen i Weissenfels ett minnesrum och i dag innehåller övervåningen ett minnesrum där obduktionen och förberedelserna för hemfärden vidtogs och flera rum med utställning och diorama.

Ägare
Namn:                                       Gemeinde Weissenfels
Adress:                                      Gustaf-Adolf-Museum, Grosse Burgstrasse 22, 06667 Weissenfels
Tfnnr:                                        0049-3443-333521
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren (referent Herr Brückner)
Adress:                                      Markt 1, 06667 Weissenfels
Tfnnr:                                        0049-3443-370337

Övrigt
Gustaf Adolf Stein uppsattes 1932 genom initiativ av svensk-tyska föreningen i Weissenfels och kommunen. Stenen har en längd av 200 cm, höjd 250 cm och ett djup av 200 cm.
Text på sockelns framsida: 1632 och 1932 på ömse sidor av en bronsrelief av Gustav II Adolf och därunder GUSTAV ADOLF
Konstnär bronsrelief: Adolf Johnsson.
Geleitshaus finns i sitt nuvarande skick sedan 1997

 

Informationsskylt: Nej vad avser minnesstenen. Flera hänvisningar i staden till Geleitshaus; skylt på husfasaden och ingångsdörren.

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten